دامین

در این قسمت می توانید لیست قیمت ثبت دامین را مشاهده و بعد از اطمینان از آزاد بودن دامنه مورد نظر اقدام به ثبت آن نمایید.
نام مدت زمان قیمت نشان تجاری ملاحظات
ir ١ سال 6,500 توضیحات
com ١ سال 90,000 توضیحات
net ١ سال 125,000 توضیحات
info ١ سال 123,000 توضیحات
org ١ سال 119,000 توضیحات
top ١ سال 52,000 توضیحات
xyz ١ سال 52,000 توضیحات