اخبار

اخبار داخلی شرکت را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.

آماده سازی پنل کاربری (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷)

به لطفا خدا و تلاش مجموعه آتیس هاست برای نخستین بار در ایران فناوری کلود را راه اندازی و ورژن اولیه این نرم افزار از هم اکنون قابل استفاده می باشد.